Vijetnamska svinja – karakteristike, informacije i zanimljivosti

Kao što već možete i sami zaključiti, pomenuta rasa svinje potiče sa područja Vijetnama. Za pomenutu vrstu svinje vezuju se različite priče koje se tiču njenog porekla. Tačnije, pominje se da je Vijetnamska svinja prvobitno živela u šumi pa shodno tome pre oko 200. godina, ljudi su rešili da istu uzmu iz šume ne bi li pokušali da je pripitome.

Na neki način, ova vrsta svinje smatra se divljom. Da li je su ljudi uspeli da pripitome ovu svinju, postavlja se pitanje i danas. Ako bismo na osnovu svih podataka morali da damo odgovor na to pitanje, sa sigurnošču ćemo reći da su delimično uspeli u tome, ali ne u meri u kojoj su želeli da to postignu.

Obzirom da se u pripitomljavanju vijatnamske svinje nije dostigao značajan rezultat, ona se i dalje smatra vrstom svinje koja je divlja.

Kategorizacija iste nudi nam podatak da je ovde reč o patuljastoj vrsti svinje. Akcenat se može staviti na informaciju koja nam kazuje da je ova vrsta svinje malobrojna na teritoriji Vijetnama i uopšteno.

Na prostoru Vijetnama nalazilo se oko sto jedinki vijetnamske svinje što se smatralo malim brojem istih, pa shodno tome vlasti ove država donele su odluku da ovu vrstu patuljastih svinja proglase vrstom koja je zaštićena.

Izvorne jedinke pomenute vrste svinje su veoma malobrojne, pa shodno tome odgajivači istih bili  su u situaciji da iste pare sa svinjama koje su sličnog izgleda kako bi se dobile svinje koje su po svom izgledu slične čistokrvnoj vijetnamskoj svinji. Svinje sa kojima su parili vijetnamske svinje bile su najčešće kineska patuljasta svinja ili pak rasa koja se naziva tajlandska patuljasta svinja.

Odgojivači su smatrali da ove dve rase u mnogome podsećaju na vijetnamsku svinju, pa shodno tome smatrali su da su ove vrste svinja najkompetentnije za parenje sa njom. Spajanjem ovih rasa dobili smo meleze ili ,, mešance“ vijetnamske svinje.

Tačnije, veliki broj odgajivačnica u svetu a samim tim i na teritoriji Srbije postupile su na ovakav način da ukrštaju rase patuljastih svinja, pa shodno tome izvorna, čistokrvna rasa vijetnamske svinje danas je postala prava retkost i prosto je postalo nemoguće pronaći istu.

Do ukrštanja različitih rasa patuljastih svinja i dolaska do razvoja mešanaca, došlo se u periodu oko 1950. godine. Tačnije, polovina dvadesetog veka donela je veliko zanimanje za svinje patuljastog izgleda, pa shodno tome ljudi su želeli iste koje će im predstavljati ,, ukras“ u njihovim dvorištima, davajući mu nesvakidašnji izgled sa prisustvom istih.

Prvi primerci čistokrvne vijetnamske svinje uvezene su u pomenutom periodu na teritoriju Evrope i tada kreće veliko zanimanje ljudi za njih. Obzirom da ih nije bilo u velikom broju a da je njihova potražnja bila sve veća, ljudi u odgajivačnicama dolaze na ideju da ukrštaju dve vrste od kojih je jedna vijetnamska svinja a druga neka od vrsti patuljastih svinja, i da se na taj način dobijaju svinje koje su sličnih karakteristika.

Parenjem na takav način, dolazimo do znatnog opadanja broja čistokrvnih vijetnamskih svinja. Pomenuti problem nije se javio samo na teritoriji Evrope već i u samom Vijetnamu gde su pomenute svinje i nastale. Potražnja za njima iziskuje veliki broj istih što u datom momentu nije bilo ostvarljivo.

Pozitivan ishod pomenute situacije svakako je činjenica da se pomenute vijetnamske svinje veoma brzo razmnožavaju, pa samim tim doprinose produženju svoje vrste. Razvijanjem na takav način, znatno se doprinosi razvoju populacije istih.

Da nije toga, verovatno bi produženje ove rase teklo znatno sporije i na kraju bi došlo do potpunog istrebljenja istih što naravno nije cilj odgajivačnicama koje se bave uzgojem istih.

Karakteristike

Jedna od karakteristika vijetnamske svinje je ta da ona svoju polnu zrelost dostiže sa svojih 18 nedelja i da je nakon toga spremna za parenje. Mužjak vijetnamske svinje svoju polnu zrelost dostići će sa svojih pet meseci. Smatra se da je sticanje polne zrelosti pomenute rase svinja veoma brzo u odnosu na druge vrste životinja i da zahvaljujući ovoj karakteristici istih ove svinje danas i postoje.

Podaci govore da je ženka vijetnamske svinje sposobna da nosi mladunce dva puta u toku jedne godine i shodno tome da se dva puta oprasi. Okot vijetnamske svinje najčešće podrazumeva da u toku jedne trudnoće ova svinja na svet donese oko osam praseta, što nije mali broj. Međutim, taj broj prasića nije striktan i može doći do odstupanja, da se rodi veći ili pak manji broj prasića. Prema iskustvima odgajivača vijetnamskih svinja, bilo je slučajeva gde su svinje na svet donosile oko jedanaest praseta, ali ponekad se dešavalo i da na svet dođu dva ili tri praseta

. Odgajivači su se dugo pitali zašto je to tako i od čega zapravo zavisi koliki broj praseta  će svinja oprasiti. Međutim, različite studije su utvrdile da broj praseta koje će pomenuta svinja doneti na svet ne zavisi ni malo od njenih godina, tačije od njene starosne dobi.

Među ljudima je često vladalo mišljenje da što je svinja starija manji je broj prasića koji će se roditi, a da su mlađe svinje vitalnije i produktivnije na tom polju. Ovom studijom se ta teorija opovrgnula, ali tačna povezanost broja prasića sa određenim uzročnikom nije pronađena. Koliko prasića će se roditi prilikom sledećeg parenja vijetnamske svinje, ostaje enigma za odgajivače.

Jedna od karakteristika vijetnamske svinje je da ona može dostići težinu od oko 60 kilograma, a njeno telo u dužini iznosiće oko jedan metar. Visina istog iznosi oko pola metra, a širina tela pomenute svinje biće oko 30 centimetara od prilike. Guste čekinje prekrivaju telo vijetnamske svinje a najčešće se javljaju u tamno sivoj boji. One mogu biti još i braon ili pak crne. Prema podacima, postoje i vijetnamske svinje koje podrazumevaju mešavinu čekinja, odnosno da se na telu iste pojavljuju čekinje koje su crne, braon ili pak tamno sive boje.

Poznato je da svinje poseduju uši koje su velike i dugačke, međutim to nije slučaj sa vijetnamskim svinjama. Jedna od karakteristika pomenute rase svinje, je ta da su njene uši male ili pak znatno manje od ostalih vrsta svinja.

Vijetnamska svinja kao još jednu svoju karakteristiku koja je izdvaja od drugih vrsta svinja podrazumeva stomak koji je veoma veliki. Po svom obimu stomak pomenute rase svinje znatno je veći od ostalih vrsti. Veličina istog pripisuje se prvobitnom načinu ishrane ovih svinja. Tačnije, na teritoriji Vijetnama gde su ove svinje nastale bile su u mogućnosti da konzumiraju hranu koja je isključivo teško svarljiva i na taj način došlo je do proširenja želuca ovih svinja.

Zbog povećanog obima želuca, danas vijetnamske svinje imaju stomak znatno veće veličine od ostalih rasa svinja. Veruje se da su na tim prostorime konzumirale lišće, bambus kao i različite vrste trave koje nisu baš lako svarljive pa shodno tome došlo je do transformacije želuca ovih svinja. Kako god bilo, ova karakteristika doprinosi izdvajanju istih od ostalih rasa svinja.

Prema podacima, zabeleženo je da je prosečni životni vek vijetnamske svinje najviše do 15 godina. Smatra se da je to  njihov maksimum i da najčešće žive toliko uz adekvatne uslove.

Karakter ove svinje je pitom, dok se mužjaci smatraju agresivnijim , pa shodno tome mnogi predlažu kastraciju istog kada za to dođe vreme. Neverovatan je podatak da u pojedinim zemljama ovu vrstu svinje uzgajaju isključivo kao kućnog ljubimca. Oni koji su ipak rešili da im vijetnamska svinja posluži isključivo u službi prehrane, tvrde da je njeno meso nešto masnije kao i da u mnogome podseća na meso mangulice.

Ista može posedovati krpelje pa shodno tome valjalo bi da se o istima povede računa i porazgovara sa veterinarom. Papci i kljove vijetnamske svinje valjalo bi održavati jednom u toku godine, a to takođe treba obaviti uz prisustvo veterinara.

Smatraju se životinjama koje su veoma inteligentne, a zaljubljenici u ovu vrstu svinje tvrde da su iste u stanju da nauče i određene komande ukoliko želite da poradite na dresuri istih.

Informacije i zanimljivosti

– Postoji vijetnamska svinja koja je živela 23 godine, čime je oborila rekor u životnom veku istih.

– Prase pomenute rase svinje smatra se da je veliko kao klip jednog kukuruza.

– Na teritoriji Amerike ove svinje su privlačile pažnju i predstavljale su atrakciju dok su male jer su ih svi želeli kao kućne ljubimce, međutim kako su postajale sve veće, ljudi su ih napuštali, pa shodno tome vlasti su imale problem koji se ticao zbrinjavanja pomenute rase svinja.

– Ove svinje se u velikom broju slučajeva vode na povodcu kako bi se naučile ponašanju a ljubitelji istih veruju i da se mogu dresirati ukoliko ste uporni i istrajni u tome.

Sponzorisano:

Povezani postovi