U nastavku se nalaze pravila i uslovi pod kojima možete koristiti sadržaje sajta ljubimci.org. Zbog ovoga vas molimo da pročitate ove uslove. Samo korištenje stranice Ljubimci.org podrazumjeva da ste pročitali ove uslove i da se slažete sa njima.

Sadržaji koji se nalaze na našem sajtu u bilo kakvom obliku uzimaju se isključivo „takvima kakvi jesu“, odnosno „kako su dostupni“, te se ne smatramo odgovornima za moguće posledice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama www.ljubimci.org.

Sajt ljubimci.org koristite na vlastitu odgovornost. Ne preuzimamo odgovornost za moguće greške u tekstovima kao i za tačnost informacija u istima.

Uprkos uloženim razumnim naporima, ne garantujemo da će veb stranica ljubimci.org, odnosno svi njeni sadržaji uvek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati greške i kompjuterske programe koji bi mogli napraviti štetu vama, ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Slažete se da ne odgovaramo za istinitost podataka na stranicama i da su greške moguće. Slažete se da nismo odgovorni za moguću zloupotrebu korištenja pojedinih informacija na sajtu. Saveti na ovom sajtu nisu lek i pre bilo kakve upotrebe zdravstvenih informacija na ovom sajtu  trebate kontaktirati vašeg veterinara.

Do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

  • za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama usled objavljivanja na veb stranici zabranjenih sadržaja, te ostalih sadržaja suprotnih uslovima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
  • za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzrukuju ili pretrpe, a u vezi s korištenjem veb stranice ljubimci.org, posebno u slučaju zlouptrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zloupotrebe korisničkog računa i sl.;
  • za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na veb stranici ljubimci.org;
  • za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama zbog privremene nedostupnosti naših veb stranica, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
  • za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na veb stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i tačnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
  • za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim osobama izmenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije veb stranice ljubimci.org, korisničkih računa ili cele veb stranice;
  • za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na veb stranici www.ljubimci.org